Inleiding


De volledige bezetting van de bestaande industrieparken en de grote vraag naar nieuwe vestigingsmogelijkheden liggen aan de oorsprong van de ontwikkeling van dit nieuwe bedrijvenpark.

Sint-Truiden heeft de kans om het voormalige militaire domein aan te kopen niet onbenut gelaten. Tegelijkertijd werd ervoor gezorgd dat het nieuwe bedrijvenpark in alle opzichten een voorbeeld is van een modern en toekomstgericht beleid op het vlak van ontwikkeling en uitbouw van bedrijventerreinen. Niets werd aan het toeval overgelaten, zodat kandidaat-investeerders er zich in optimale omstandigheden kunnen vestigen aan uitstekende voorwaarden.

Concreet bestaat het Brustem Bedrijven Park enerzijds uit een regionaal bedrijventerrein - met een totale oppervlakte van ca. 45 ha - dat geschikt is voor middelgrote en grote ondernemingen. Een door de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) en de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (GOM-Limburg) speciaal opgerichte naamloze vennootschap, de N.V. Brustem Industriepark (N.V. BIP), voert het beheer over dit gedeelte.

Anderzijds bevindt er zich op het bedrijventerrein ook een lokaal bedrijventerrein met een oppervlakte van ca. 22 ha, waarvan de ontwikkeling en het beheer in handen zijn van de stad Sint-Truiden. De gronden op dit gedeelte zijn bestemd voor kleine ondernemingen met een lokaal belang.

Oorspronkelijk functioneerde het domein als militaire vlieghaven. Vermits de basisinfrastructuur behouden is, blijven vliegbewegingen ook in de toekomst mogelijk en dit geeft aan het nieuwe bedrijvenpark een belangrijke toegevoegde waarde als unieke vestigingsplaats voor luchtvaartgebonden industrie.

Dit en de prachtige groene omgeving, de speciale aanleg van een ringweg en de kwaliteit van de nutsvoorzieningen maken van het Brustem Bedrijven Park een ideale lokatie voor bedrijven die een hoogwaardige werkomgeving op prijs stellen.